ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Sunday, January 23, 2011

ေျမာက္ဥကၠလာပဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဇာေနယ်၏ဘုရားရိွခိုးဆုေတာင္းပံု

ေျမာက္ဥကၠလာပဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဇာေနယ်၏ဘုရားရိွခိုးဆုေတာင္းပံု
ဤအေမြးနံ႔သာအခိုးအေငြ႕တို႕သည္ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ဆရာအားလံုး၊မိဘအားလံုးတို႕ထံေရာက္ပါေစ၊
သြားပါေစ၊။တပည့္ေတာ္တို႕ယံုႀကည္ကိုးစားအားထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာအနေႏၱာအနႏၱငါးပါးတို႕သည္ျဗဟၼာ(၂၀)၊
နတ့္ျပည္(၆)ထပ္၊လူ႕ဘံု၊နတ္နဂါးဘံု၊နတ္ဘီလူးဂုမၻာန္ဘံုတစ္ကမၻာလံုး၌ရိွႏိုင္ပါသည္။သူတို႕ကိုရည္ရြယ္၍ယေန႕
ဤအေမြးနံ႔သာတို႕ကိုပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေပးပါသည္။အလွဴခံေတာ္မူပါဘုရား။

ဤဘဒၵကမၻာတြင္ပြင့္ေတာ္မူေသာ ကကုသန္၊ေကာဏဂံု၊ကႆပ၊ေဂါတမ၊အရိေမေတၱယ်ဘုရားငါးဆူႏွင့္တကြ
သီခီျမတ္စြာဘုရား၊၀ႆဘူျမတ္စြာဘုရားဤခုႏွစ္ဆူေသာဘုရားတို႕ႏွင့္ခုႏွစ္ဆူေသာဘုရားတို႕သိေတာ္မူေသာ၊
သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုလည္းရိွခိုးကန္ေတာ့ကာပင့္ဖိတ္ပါ၏။တပည့္ေတာ္၏ဦးေခါင္းသို႕ႀကြေရာက္၍အရိွခိုးခံ
အျဖစ္ အပူေဇာ္ခံအျဖစ္တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါဘုရား။

ခုႏွစ္ဆူေသာသားတပည့္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ရဟႏၱာမ်ား၊ထိုရဟႏၱာမ်ားသိေတာ္မူေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ကို
လည္းရိွခိုးကန္ေတာ့ကာပင့္ဖိတ္ပါ၏။တပည့္ေတာ္၏ဦးေခါင္းသို႕ႀကြေရာက္၍အရိွခိုးခံအျဖစ္ အပူေဇာ္ခံအျဖစ္
တည္ေနကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါဘုရား။

ဤခုႏွစ္ဆူေသာဘုရားတို႕သည္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ၊အတၱကင္းစင္လို႕စိတ္ေတာ္ႀကီးကလည္းအင္မတန္
ျဖဴ၀င္သန္႕ရွင္းပါေပ၏။ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းလို႕တန္းခိုးေတာ္ႀကီးကလည္းအင္မတန္မွႀကီးပါေပ၏။တန္ခိုးႀကီးလို႕
သတၱ၀ါအေပါင္းကိုခ်မ္းသာေအာင္ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေပ၏၊သို႕အတြက္ေႀကာင့္တပည့္ေတာ္သည္၊
တပည့္ေတာ္၏စိတ္သည္ဗုဒၶဘုရားစိတ္ေတာ္ႏွင့္တထပ္တည္းက်ေအာင္၊ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ အတၱကင္းစင္
ေအာင္တေန႔ တစ္မိနစ္၊ႏွစ္မိနစ္ႀကိဳးစား၍က်င့္ပါမည္ဘုရား။တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ၌တပည့္ေတာ္စိတ္သည္ဗုဒၶဘုရား
စိတ္ထဲေရာင္သြားေအာင္၊ဗုဒၶဘုရားစိတ္ေတာ္သည္တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲေရာက္သြားေအာင္ႀကိဳးစား၍က်င့္ပါ
မည္ဘုရား။

ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ဤခႏၶာကိုယ္၊လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာအလုပ္အကိုင္အားလံုးကိုလည္းခုႏွစ္ဆူေသာ
ဘုရားရွင္တို႕ႏွင့္ရဟႏၱာမ်ားထံအပ္ႏွံပါ၏။အသက္ထက္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူႀကပါဘုရား။အကယ္၍
ေဘးမ်ား၊ရန္မ်ား၊အႏၱရာယ္မ်ားရိွပါကလည္းတပည့္ေတာ္ထံလာလို႕မရေအာင္လမ္းခုလပ္တြင္ပ်က္ျပယ္သြား
ေအာင္ဗုဒၶစက္၊ဓမၼစက္၊သံဃာစက္၊၀ိဇၨာစက္တို႕ျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူႀကပါဘုရား။ယေန႕မွစ၍တပည့္
ေတာ္ႏွင့္တကြဆက္စပ္ပတ္သတ္ေသာမိသားစု၀င္ အားလံုးတို႕မွာအသက္ရွည္ေနေကာင္းက်မ္းမာခ်မ္းသာ
ေအာင္၊လုပ္တိုင္းကိုင္တိုင္း အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေအာင္အသက္ထက္ဆံုး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူႀကပါ
ဘုရား။

ယေန႕တပည့္ေတာ္ျပဳလုပ္ေသာကုသိုလ္အဖို႕ကိုျဗဟၼာ(၂၀)၊နတ့္ျပည္(၆)ထပ္၊လူ႕ဘံု၊နတ္နဂါးဘံု၊
နတ္ဘီလူးဂုမၻာန္ဘံုတို႕၌ရိွႀကကုန္ေသာသတၱ၀ါအေပါင္းတို႕အားအမွ်ေပးေ၀ပါ၏။ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့။
(သာဓု၊သာဓု၊သာဓု)

Saturday, January 1, 2011

ႏွစ္သစ္အတြက္ရွင္အရဟံရဟႏၱာျမတ္ရဲ႔ပုတီးစိတ္နည္းလက္ေဆာင္

2011.1.1 ရက္ေန႕မွာဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ိဳးအေပါင္း၊ေလာကီ။ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာအက်ိဳးတိုးပြားေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဤရွင္အရဟံရဟႏၱာျမတ္ႀကီးရဲ႕ပုတီးစိတ္နည္းေလးကိုတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္မွာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအားလံုး၊ရြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ျပီး၊ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးခံစားႏိုင္
ပါေစေႀကာင္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ပုတီးစိတ္နည္း နိသ်ည္း အတၳဳပၸတၱိစာတမ္း။
စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ေတာင္ေျခ၊တစ္ခုေသာေခ်ာင္၌အမည္အားျဖင့္မေက်ာ္ႀကားလိုေသာဆရာေတာ္တစ္ပါးအားထုတ္
ေတာ္မူစဥ္၊တေန႕ေသာအခါ၊ညေန၅နာရီခန္႕အခ်ိန္တြင္အသက္ရြယ္အားျဖင့္၃၁-ႏွစ္အရြယ္ရိွ၊ရုပ္ေရရူပကာယ
တင့္တယ္ေသာမိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ေက်ာင္းတိုက္သို႕၀င္လာသည္ကိုဆရာေတာ္သည္အေ၀းမွေတြ႔ျမင္ေလ
ရာ၀ိသဘာဂအာရံုျဖစ္၍စကားမေျပာလိုသျဖင့္ေက်ာခိုင္းမ်က္ႏွာလႊဲျပီးေနေတာ္မူ၏။ထိုသူငယ္မလည္း၃မိနစ္
ခန္႕ေနျပီးဦးခ်ျပန္သြားေလသည္။ထိုနည္းတူစြာ၇-ရက္ခန္႕မွ်အခ်ိန္မွန္စြာေရာက္လာသျဖင့္၇-ရက္ေျမာက္ေန႔
၌ဆရာေတာ္ကအႀကံျဖစ္သည္မွာ၊“ဤသူငယ္မအေရးႀကီးတဲ့တစ္စံုတစ္ခုေသာအေႀကာင္းကိစၥတစ္ခုရိွ၍သာ
လာျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟုသေဘာပိုက္ေတာ္မူျပီးလာရင္းအေႀကာင္းကိုေမးျမန္းရာတြင္၊“အရွင္ဘုရားကိုဖူး
ေျမာ္လို၍လာပါသည္ဘုရား”ဟုေလွ်ာက္ထား၍၊ဆရာေတာ္ဘုရားသက္ေတာ္၀ါေတာ္မ်ားဘယ္ေလာက္ရိွပါျပီ
လဲဟုေလွ်ာက္ထားေသာအခါ၊ဆရာေတာ္ဘုရားလည္းအသက္သိကၡာမ်ားကိုျပန္ႀကားအမိန္႕ရိွျပီးေနာက္၊
ဒါယိကာမေလး၏အသက္ကိုေမးျမန္းရာတြင္၊တပည္ေတာ္မသည္သထံုျပည္မႏူဟာမင္းကို၊ေပါကၠံရာဇာအေနာ္
ရထာမင္းသိမ္းယူေသာေန႕ဟာတပည္ေတာ္တို႕အိမ္ေထာင္က်တဲ့ေန႔ပါဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားေလရာ၊ထိုအခါ
ဆရာေတာ္ဘုရားက၊သည္လိုဆိုရင္ဒါယိကာမေလး၏အသက္သည္အေတာ္ႀကီးျပီေပါ့ဟုမိန္႔ႀကားေတာ္မူ၍၊
ဘယ္ေဆးေကာင္း၀ါးေကာင္းမ်ားကိုမွီ၀ွဲရပါသလဲလို႕အမိန္႕ရိွေသာအခါ၊ေဆးေကာင္း၀ါးေကာင္းရယ္လို႕အထူး
မမွီ၀ွဲရပါဘုရား၊သထံုျပည္ႏွင့္ေပါကၠံျပည္သို႕ရဟႏၱာသခင္ရွင္အရဟံႀကြလာစဥ္ကခ်ီးျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူခဲ့တဲ့
ပုတီးစိတ္ကိုပဲေန႔စဥ္ယံုႀကည္စြာစြဲျမဲျပီးစိတ္တာပါဘဲဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားေသာအခါ၊ဤပုတီးစိတ္ပံုစိတ္နည္း
နိသ်ည္းကိုဆရာေတာ္အားလွဴလို႕ရမည္လားဟုအမိန္႔ရိွျပန္ရာ၊ဆရာေတာ္ဘုရားကိုလွဴလို၍လာေရာက္သည္မွာ
ဤေန႔ပါ၇-ႀကိမ္ရိွပါျပီဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္ေအာက္ပါပုတီးစိတ္နည္းကိုလွဴဒါန္းေလေတာ့၏။
(၁)ဗုဒၶ သရဏံ ဂစၦာမိ။
နာမရူပံ အနိစၥံ-ဒုကၡံ-အနတၱာ။
(၂)ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
နာမရူပံ အနိစၥံ-ဒုကၡံ-အနတၱာ။
(၃)သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
နာမရူပံ အနိစၥံ-ဒုကၡံ-အနတၱာ။
(၄)ဗုဒၶ သရဏံ ဂစၦာမိ။ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ။
နာမရူပံ အနိစၥံ-ဒုကၡံ-အနတၱာ။
(၅)အနႏၱံ ဗလ၀ံ ဗုဒၶံ၊အနႏၱံ ေဂါစရံ ဓမၼံ၊
အနႏၱံ အရိယံ သံဃံ၊အနႏၱံ ေဗာဓိ မုတၱမံ။

ဤ၅-ပုဒ္ဆံုးမွပုတီးတစ္လံုးခ်၍သက္ေစ့ေအာင္ယံုႀကည္စြာေန႕စဥ္စြဲျပီးအျမဲစိတ္ပါက အသက္ရွည္ျခင္း၊
ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ႀကက္သေရမဂၤလာတိုးတက္ျခင္း၊ႀကံတိုင္းေအာင္း၍ေဆာင္တိုင္းေျမာက္
ျခင္း အစရိွေသာေလာကီအက်ိဳးတရားတို႕ႏွင့္တကြ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးထူးတို႕ကိုပါရရိွပါ၍ယံုႀကည္စြာစိတ္
ေတာ္မူပါဘုရား။ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ခင္ပြန္းသည္ပင္လွ်င္မယံု႔တယံုစိတ္ကာမွ်ျဖင့္အသက္၁၅၀ေနသြားရပါ
ေသးတယ္ဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားျပီး အထက္ပါပုတီးစိတ္နည္းကိုလွဴဒါန္းေလသည္။

လွဴဒါန္းျပီးေသာအခါဆရာေတာ္က သင္ဒါယိကာမေလးမွာယခုအခါအဘယ္ပညာျဖင့္အသက္ေမြးျမဴပါသလဲဟု
မိန္႕ႀကားျပန္ရာ၊တပည့္ေတာ္မွာဆန္ကေလးမ်ားကိုေရာင္းခ်ျပီးအသက္ေမြးပါသည္ဘုရားလို႕ေလွ်ာက္ထားေလ
လွ်င္၊ဆရာေတာ္ကတဖန္ ဆန္တမ်ိဳးေရာင္းခ်ရံုႏွင့္အလံုးစံုျပည့္စံုပါရဲ႕လားဟုမိန္႕ျပန္ရာ၊ဆန္ဟာေရွးဦးတစ္ႀကိမ္
ပင္၀ယ္ယူရပါသည္ဘုရား၊ဆန္လဲေလွ်ာ့သြားျခင္းမရိွသည့္အျပင္။ဆန္၀ယ္သူတို႕ကလဲဆန္ဘုိးထက္မကတိုး၍
ေပးသြားႀကပါသည္ဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားျပီး ဦးခ်ျပန္သြားေလသည္။

ထိုေႀကာင့္ဤပုတီးစိတ္နည္းကိုယံုႀကည္စြာစိတ္ႀကပါလွ်င္ ဗုဒၶါႏုႆတိ၊ဓမၼာႏုႆတိ၊သံဃာႏုႆတိကမၼဌာန္း
ကိုေန႔စဥ္စီးျဖန္းသည္မည္ျခင္း၊သရဏဂုဏ္သံုးပါးႏွင့္အရဟံဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုပြားမ်ားအားထုတ္သည္မည္ျခင္း၊
နာမ္ရုပ္ႏွစ္ပါးကိုသိမ္းဆည္း၍အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱဆိုတဲ့လကၡဏာယဥ္၃-ပါး၊၀ိပႆနာတရားမ်ားကိုပြားမ်ားသည္
မည္ေသာေႀကာင့္ကပ္ဆိုး၊ေဘးဆိုး၊တို႕ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေနရေသာေခတ္ျဖစ္၍ႀကီးသည္၊ငယ္သည္၊ေသးသည္၊
ဟုသေဘာမထားႀကပဲဘုရားဖက္ကအသက္ရွည္၊တရားဖတ္ကအျမတ္ေျပ၊သံဃာဖက္က အခက္ေ၀ဆိုတဲ့အ
တိုင္းနိဗၺာန္ကိုရည္ရြယ္စိတ္ထားႏွလံုးပြား၍အျမဲစိတ္ႀကေလေတာ့အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးသူေတာ္ေကာင္းတို႕။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။
သက္ေစ့စိတ္ရမည္ဟုဆိုရာ၌ပုတီးပတ္ေရထင္မွတ္၍မစိတ္ပဲမေနပါႏွင့္အံုး၊လံုးေရသက္ေစ့ျဖစ္ပါသည္။(၁၅)
ႏွစ္ရိွသူတစ္ဦးသည္ပုတီးလံုးေရ(၁၅)အေခါက္အားျဖင့္၁၅-ေခါက္စိတ္ရေပမည္။သို႕ေသာ္အသက္ထက္
အေခါက္ပိုလွ်င္သာျပီးသင့္ေလွ်ာ္ေလသည္။၅-မိနစ္ပိုျပီးစိတ္ပါ။သြက္သြက္ရသူအေခါက္၂၀၊ေႏွးေႏွးရသူျဖစ္
လွ်င္၁၅-ေခါက္ရႏိုင္ပါသည္။ႀကိဳးစား၍စိတ္ႀကေလကုန္။ ။