ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Tuesday, November 30, 2010

“ဘဝရတနာ ၿမတ္သိကၡာ”

“ဘဝရတနာ ၿမတ္သိကၡာ”
ဧည့္သည္ဘဝ.........တစ္ခဏဟု
ၿဖစ္ရခႏၶာ..............သခၤါရာေၾကာင့္
ေသမွာမဆုိင္း........အခ်ိန္ပုိင္းဝယ္
ရုိင္းစုိင္းယုတ္ပတ္......အေမြဓာတ္ႏွင့္
ခိုက္တတ္မိုက္တတ္......အတုိက္ဓာတ္တုိ ့
ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္.......ထိုးေမႊေႏွာက္၍
ထက္ေအာက္ဝန္းက်င္......ဗ်ဳဟာဆင္လ်က္
လမ္းစဥ္ပ်က္သုဥ္း.......ဘဝတုံးေအာင္
ဆုံးရူံးလြင့္စင္.............ေသေစခ်င္၍
တြင္းၿပင္ပတ္လူိင္း.....ရန္သူဝုိင္းလ်က္
ရုိင္းစိုင္းယုတ္မာ......ေကာက္က်စ္စြာၿဖင့္
မာယာသုံးကာ........ေစာ္ကားလာေတာ့
ပညာသတိ............ကုိယ္က်င့္ရွိစြာ
မိမိအလုပ္.......ေကာင္းစြာလုပ္လွွွ်င္
အရွဳပ္လည္းရွင္း......ရန္ေဘးကင္း၍
ေနၿခင္းၿမင့္ၿမတ္.......ေသလည္းၿမတ္မည္
ေလးၿမတ္သဒၶါ.........ဥာဏ္ယွဥ္ကာၿဖင့္
သိကၡာညီစြာ......အားထုတ္ပါေလာ့...........။ ။
.....................................................................
ေရးသားသူ။ ။နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊ပင္းျမိဳ႕ေဟာင္း၊
ရွင္အရဟံမဟာေဗာဓိေရြေညာင္ေတာ္ေက်ာင္းတိုက္။
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

Tuesday, November 23, 2010

ဘန္ေကာက္မွေရႊအစစ္ႏွင္႕သြန္းေလာင္းထားေသာဘုရားဘန္ေကာက္မွေရႊအစစ္ႏွင္႕သြန္းေလာင္းထားေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ဘယ္ေနရာမွာလဲဆိုေတာ့တရုတ္တန္း
နဲ႕ေတာ႕နီးတယ္။လိပ္စာေတာ့အတိအက်ေျပာတက္ဘူး။ေရာက္ေတာ့ေရာက္သြားတယ္။
ကမၻာမွာေရႊႏွင္႕သြန္းေလာင္းထားေသာဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ေတြထဲမွာတန္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးရုပ္ပြားေတာ္လို႕ဆို
ပါသည္။မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမ်ားဖူးေျမာ္ရေအာင္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ေရႊဘုရားမွာဒီဂါထာေလးနဲ႕အေနကဇာတင္ခဲ့တယ္။
၁။ အေနကဇာတိသံသာရံ ၊ သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺီသံ ။
ဂဟကာရံ ဂေဝသေႏာၱ ၊ ဒုကၡာဇာတိ ပုနပၸဳနံ ။
၂။ဂဟကာရက ဒိေဌာသိ ၊ ပုနေဂတံ နကာဟသိ ။
သဗၺာ ေတ ဟသုကာ သဂၢါ ၊ ဂဟကူဋံ ဝိသခၤတံ ။
ဝိသခၤါရဂတံ စိတၱံ ၊ တဏွာနံခယမဇၨဳဂါ ။
ျပီးေတာ့ေမတၱာပို႕တယ္။
ဒိ၀ါတပတိ
သဗၺမဂၤလာဂါထာေတာ္


ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ ၊ရိတိၱမာဘာတိ စႏၷိမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ ဘာတိ၊စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတိၱ ံ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။
ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာစကားေႀကာင္႕အရာခပ္သိမ္းေအာင္ျမင္ရပါေစသား။
ထပ္မံပူေဇာ္တယ္။
တန္ျပန္ဂါထာေတာ္(၀ါ)အဌာနေမတံ(၀ါ)သဗၺသိဒိၶ ဂါထာေတာ္
အဌာနေမတံ ဘိကၡေ၀ အန၀ကာေသာ။
ယံပရူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီ၀ိတာေ၀ါေရာေပယ်။
အႏုပကၠေမန ဘိကၡေ၀ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏိၱ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၹန၊ သြတ္ထိေမေဟာတု သဗၺဒါ။
အရဟံ ဇယံ ဂါထာေတာ္ႀကီး

အရဟံ၊ဗဟိအႏၱဇယံ၊သုဂတံ၊ အ,မိတံ၊ဝိရဇံ၊လ,လိတံ၊အ,တုလံ ။

စရဏံ၊တိဘဝူပသမံ၊ယမကံ၊ သုခ,ဒံ၊သရဏံ၊ပ,နမာမိ၊ဇိနံ။


ဤသို႕ေသာျမတ္ဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖင္႔အားရပါးရပူေဇာ္ရိွခိုးခဲ့တယ္။
ကဲသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႕လဲေရႊဘုရားပံုေတာ္ကို၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပူေဇာ္ႏိုင္ႀကပါေႀကာင္း.................

Monday, November 15, 2010

ေဗာဓိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွင္႕ေဗာဓိေညာင္ရြက္ႏွစ္ခြ

ကၽြန္ေတာ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ေနေသာမဟာေဗာဓိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွင္႕ေဗာဓိေညာင္ရြက္ႏွစ္ခြပံုပါ။
ဒီဂါထာေလးနဲ႕အျမဲပူေဇာ္တယ္။
မဟာေဗာဓိ၀ႏၵနာဂါထာေတာ္
ေဗာဓိရုေကၡာ ခယံ ၀ယံ၊စတုသစၥ၀ိဇာနနံ။
ဧက၀ုၯိ ဧကဇာတံ၊ ဧေကကဗုဒၶဖုသိတံ။
အဟံ ၀ႏၵာမိ သကၠစံ၊ဧကပူဇံ သုခါ၀ဟံ။
....................................................................
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအမ်ားဖူးေျမာ္ရေအာင္တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Sunday, November 14, 2010

ဥဏၰလံုေမြရွင္ဂါထာေတာ္

ဥဏၰလံုေမြရွင္ဂါထာေတာ္
ေၾသာင္း ေဟသုတိယွတၳ တိယွတၳ
ဗႏၶတၳ ဗႏၶတၳ၊နိ၀ါေရယ် နိ၀ါေရယ်
နိရုေႏၶယ် နိရုေႏၶယ် ေဒ၀ဒတၱံ ေဒ၀ဒတၱံ
ေၾသာင္းဥဏၰာမုနိ သြားဟံုဟံု။
ေၾသာင္း ဟတၳိ အႆ သီဟဗ် ဂၣဒီပိ၊သံသုမာရ
ဣတိၳ ပုရိသ၊ဓႏုသတိၱ၊ခဂၢအသနီ
သပၸနဂ၊ယကၡာ ေဇာ္ဂနီ
ေၾသာင္း ဂုရုေတ ဂုရုေတ၊ဆိႏၵ ႏၱဳ၊ဆိႏၵ ႏၱဳ၊
ဘိႏၵႏၱဳ ဘိႏၵႏၱဳ၊၀ိဓံသႏၱဳ ၀ိဓံသႏၱဳ
အတၳဂၤမႏၱဳ အတၳဂၤမႏၱဳ၊ ပလာယႏၱဳ ပလာယႏၱဳ
ေဒ၀ဒတၱံ ေဒ၀ဒတၱံ
ေၾသာင္း ဥဏၰာမုနိ အာႏုဘာေ၀န
သဗၺ အႏၱရာယာပိ ၀ိနာသႏၱဳ။
(ခပ္သိမ္းေသာအမွဳကုိျပီးေစတက္ေသာဂါထာေတာ္)

Wednesday, November 3, 2010

“ မကြ်မ္းခင္ကလြမ္းႏွင့္ၿပီ”

“ မကြ်မ္းခင္ကလြမ္းႏွင့္ၿပီ”
ဧည့္သည္ဘ၀ .....တခဏၿဖင့္
ၾကံဳရဆုံရ .........ေတြခဲ့ၾကလည္း
အတိတ္ဘ၀ ..........သံသာရက
ဘ၀ေရစက္ .........ပ႒ာန္းဆက္မုိ့
ကံဆက္၍ပင္ .........သံေယာဇဥ္ၿဖင့္
ခ်စ္ခင္မ၀ ...........ၿမတ္ႏုိးၾကသည့္
မိဘဘုိးဘြား .........သားခ်င္းမ်ားႏွင့္
ညီမ်ားတသြယ္ ......ညီမငယ္တုိ႕
ခင္တြယ္သမွ် .......ခ်စ္သမွ်ေၾကာင့္
ေပ်ာ္လွပါလ်က္......ခြဲဖုိ႔ခက္၍
တစ္ရက္ေနရ ....တစ္ဘ၀ဟု
စိတ္ကမွတ္ထင္ ...ဆက္ေနခ်င္လည္း
ေနခ်င္သမွ် ...ေနမရဘဲ
ခြဲၾကရမည္ ......ေ၀းေတာ့မည္ဟု
ၾကံစည္စဥ္းစား.....ေသာကပြားလ်က္
လက္မ်ားခ်ိဳးေရ ...တြက္ေလတုိင္း
ခြဲေနရမည့္ .........ထုိအသိေၾကာင့္
မခ်ိရင္မွာ ........ေၾကကြဲစြာၿဖင့္
တြယ္တာေႏွာင္ငင္....သံေယာဇဥ္သည္
အမွ်င္မၿပတ္ ......ဆုိ႔နင့္က်ပ္လ်က္
ဘယ္ရပ္ဘယ္ဆီိ.....သြားရမည္ကုိ
အတည္တက်.......မသိရခင္
မွန္းဆတမ္းတ.......လြမ္းေနရမည့္
ဘ၀ၿဖစ္ေထြ.........ဘယ္သုိ႔ေနဟု
ေတြးေလေလသာ ...ေသာကၿဖာလ်က္
ရင္မွာေမာရပါတကား။ ။

Monday, November 1, 2010

ေရခဲစကိတ္ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႕က ေရခဲစကိတ္ကစားကြင္းကိုေရာက္တုန္းရိုက္လာတာပါ။
ဘယ္ေနရာလဲေတာ႕မေမးနဲ႕သိဘူး။ေျမေအာက္ရထားစီးျပီး ဆင္းခ်င္စိတ္ျဖစ္တဲ႕ဘူတာဂိတ္မွာဆင္းလိုက္တာ
အဲဒီေရခဲစကိတ္ကြင္းေရာက္သြားတာပဲ။ဟီး..။ျမန္မာျပည္ရန္ကုန္ေရႊျမိဳ႕ေတာ္မွာလဲအဲဒီလိုစကိတ္ကြင္းမ်ိဳးရိွ
ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႕ေတြးမိတယ္။သူမ်ားေတြစီးတာသေဘာက်လို႕ကိုယ္တိုင္၀င္ျပီးစီးလိုက္တယ္ဗ်ာ။
ဟဲဟဲ..တဘုန္းဘုန္းနဲ႕ခဏခဏသိုင္းကြက္နင္းေခ်ာ္လဲတာ၊တစ္ကိုယ္လံုးကိုင္ရိုက္ထားသလိုပဲဗ်ာ။
ေနာက္ေန႕သြားစီးအံုးမယ္လို႕စိတ္ကေနေတြးျပီးျပန္လာတာ၊အဲဒီေရခဲစကိတ္ရိွေနတဲ႕ရာဘယ္ေနရာလဲဆိုတာ
မမွတ္မိေတာ႕လို႕အခုအင္တာနက္မွာျပန္ရွာေနတယ္။ကဲ...ဆက္ရွာလုိက္အံုးမယ္..ေနာက္ေန႕ျပန္သြားေခ်ာ္လဲ
မလို႕...အဲသြားစီးေလ႕က်င္႕မလို႕........