ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Saturday, April 18, 2015

၀ိဥာဥ္တစ္ေယာက္လြမ္းခ်င္း

ျမင္ေနရလူ႕ေလာက.
တို႕ထိမရငါ့ဘ၀
ငရဲက်ေနသလား
မွတ္ေနရတယ္။