ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Thursday, July 28, 2011

ပထ၀ီဗလဂါထာ(ခ)ရန္ေအာင္ျမင္ဂါထာေတာ္

ပထ၀ီ ဗလ သုႏၵရီ၊သဗၺညဳ ေဗာဓိ မဏၰလံ။
အသေခ်ၤယ်ံ မာရေသနံ၊ဇေယာ ဇယတု မဂၤလံ။


ဤဂါထာေတာ္ကိုေန႕စဥ္ရြတ္ဖတ္ေသည္-
(၁)ရန္သူဟူသမွ်မိမိကိုမဖ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။
(၂)အႀကံအစည္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း။
(၃)အမွုကိစၥႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေလေသာ္ညနံနက္တြင္အဓိဌာန္ထား၍ရြတ္ဖတ္ပါ။မုခ်ေအာင္ႏိုင္ျခင္း
စေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္၏။