ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Tuesday, June 21, 2011

သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ(၁၂)ပါး

 1. စိတ္ထားရွည္စြာ။
 2. မ၀ါႀကြားျခင္း။
 3. မျပင္းေဒါသ။
 4. မာနမထူး။
 5. ေက်းဇူးသိျမင္။
 6. ဂုဏ္လွ်င္မျပိဳင္။
 7. ျပည့္လိွဳင္တင့္ႏိုးကိုယ္က်ိဳးကိုသာမရွာေပလင့္။
 8. သူ႕အျပစ္ကိုမွတ္ဆစ္မထား။
 9. သူတစ္ပါး၌ စကားျပစ္တင္ မဆိုႀကဥ္ေရွာင္။
 10. မေကာင္းမွု၌မႀကိဳက္မရႊင္။
 11. ေကာင္းမွုျမင္ေသာ္ ႀကည္ရြင္၀မ္းသာ။
 12. သည္းခံမွာလည္း မ်ားစြာရိွေသည္။
လူသူေတာ္ဟု အံ႔ႀသသိျမင္ မွတ္တံုက်င့္ေလာ။
..........................................................................
ေဒါက္တာ ဦးေကာ၀ိဒါစာရ

Sunday, June 5, 2011

တရုတ္ေတြအစားေသာင္းက်မ္းပံုကစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရတယ္။သတၱ၀ါေတြနယ္ဆိုးလိုက္တဲ့ကံ။အရွင္လက္လက္ခုတ္ထစ္ခံရတယ္။ဆီပူထဲအရွင္လက္လက္ေႀကာ္ခံရတယ္။
ဒီဗီဒီယိုဖုိင္ကိုႀကည့္ျပီးစိတ္မခ်မ္းေျမ့လိုက္တာ။ဒါေႀကာင့္ျမတ္ဘုရားရွင္ကသံသရာမရွည္ေအာင္နိဗၺာန္ေရာက္
ေႀကာင္းတရားေတြေဟာခဲ့တာကိုး။