ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Sunday, May 31, 2009

online လူသား)

အညာေပၚ အလိမ္ဆင္႔
မုသားစကားပတ္ၿခံရံ
ဒီ id ပိတ္ၿပန္ေတာ႔
ေနာက္ id ေစာင္႔သူရွိေနေသးသမို႔
ေၿပာခဲ႔ရၿပန္
ခါတေလ စုေပါင္းၾကံဳဆံုတတ္တာမို႔
လိုက္နာက်င္႔သံုးရအခါခါ
ေရွးဆိုရိုးစကား
"မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ"
စီကာပတ္ကံုး က်င္႔သံုးရၿပန္
စိတ္ေမာတယ္ထင္ ရွိခဲ႔ဖူးလည္း
အညာ တေၾကာ
မုသားေတာမွာ
ေနသားက်ေနခဲ႔ ၿပီမို႔
ေရွ႔ ဆက္ Lie ေနမိၿပန္ေပါ႔
online လူသား။

ေဒါင္းမင္း

Sunday, May 17, 2009

ျမန္မာ႕ရိဳးရာေဗဒင္တြက္ကိန္း။

နမႏၱာသခၤ်ိဳင္းကိန္းတြက္နည္း
ဒီနည္းကိုနမႏၱာသခၤ်ိဳင္းကိန္းတြက္နည္းလို႕ေခၚပါတယ္။သေဘာကေတာ႕ေရွာင္ရန္ေသကိန္းရိွတဲ႕အရပ္ကိုျပဆို
ပါတဲ႕ကိန္းပါပဲ။တြက္နည္းတြက္ပံုကေတာ႕...
ေကာဇာသကၠရစ္(ျမန္မာႏွစ္)ယခုေရာက္ရိွေနေသာျမန္မာႏွစ္ကိုတည္၊၅၃နဲ႕ေပါင္း၊ယခုေရာက္ရိွေနတဲ႕
အသက္ကိုပါထည္႕ေပါင္း၊ေပါင္းလို႕ရတာကိုရွစ္နဲ႕စား။
တစ္ခုႀကြင္းေတာ႕အေနာက္ေတာင္။
ႏွစ္ခုႀကြင္းေတာ႕အေနာက္။
သံုးခုႀကြင္းေတာ႕အေနာက္ေျမာက္။
ေလးခုႀကြင္းေတာ႕ေျမာက္။
ငါးခုႀကြင္းေတာ႕အေရွ႕ေျမာက္။
ေျခာက္ခုႀကြင္းေတာ႕အေရွ႕။
ခုႏွစ္ခုႀကြင္းေတာ႕အေရွ႕ေတာင္။
သုညႀကြင္းေတာ႕ေတာင္။....လို႕ျဖစ္ပါတယ္။
..........................
ဥပမာ..ေကာဇာသကၠရဇ္၁၃၁၅ခုႏွစ္ကအသက္၃၀ရိွတဲ႕လူတစ္ေယာက္ကိုတြက္ႀကည္႕ေတာ႕
ေကာဇာသကၠရဇ္-၁၃၁၅
၅၃ေပါင္း
...........
၁၃၆၈
အသက္- ၃၀ေပါင္း
..................
၈ ) ၁၃၉၈(၁၇၄

..................
၅၉
၅၆
....................
၃၈
၃၂
.................

အေရွ႕ရပ္--ေျခာက္ခုႀကြင္းပါသည္။

ဒီကိန္းကိုအမွတ္တမဲ႕ေတာ႕မထားႀကပါနဲ႕။ဘာေႀကာင္႕လဲဆိုေတာ႕ဟံသာ၀တီမင္းေကာဇာသကၠရဇ္၉၈၈ခုမွာ
သက္ေတာ္၄၉မွာပဲခူးျမိဳ႕အတြင္းကအေနာက္ေတာင္ကိုေျပာင္းေတာ္မူတဲ႕အတြက္အနိစ ေရာက္ေႀကာင္းက်မ္း
မွာဆိုထားတဲ႕အတြက္မွတ္သားသင္႕ေႀကာင္းသတိေပးလိုက္ပါတယ္။
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဘယ္သူအရင္ေသမလဲတြက္နည္း

ေဗဒင္တြက္ကိန္းမလို႕သာျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဘာေႀကာင္႕လဲဆိုေတာ႕လင္မယားႏွစ္ေယာက္ဘယ္သူ
အရင္ေသမွာလဲဆိုတဲ႕တြက္ကိန္းျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။ေဗဒင္တြက္ကိန္းကိုသာျပဆိုတာပါ.ေဗဒင္ကိန္းကေသမယ္
ဆိုတိုင္းလဲေသတဲ႕သူမွေသဆံုးတာပါ။မေသတဲ႕သူကိုလဲေတြ႕ရပါတယ္။အဲဒီသူေတြကေတာ႕သီလျမဲတဲ႕သူ
ဘုရားတရားလိုက္စားလြန္းသူေတြပါ။
ကဲတြက္စစ္နည္းကိုႀကည္႕ရေအာင္....
ေယာက်ားနံမိန္းမနံႏွစ္ခုကိုေပါင္းျပီး၊သံုးခုနဲ႕ေျမာက္၊ကိုးခုနဲ႕စား။
ႏွစ္ခုႀကြင္းရင္ေယာက်ားအရင္ေသလိမ္႔မယ္။
သုညႀကြင္း ေယာကၤ်ားအရင္ေသမယ္။

တစ္ခုႀကြင္း၊သံုးခုႀကြင္း၊ေလးခုႀကြင္း၊ငါးခုႀကြင္း၊ေျခာက္ခုႀကြင္း၊....မိန္းမအရင္ေသလိမ္႕မယ္။

ဥပမာ.....ေယာကၤ်ားကတနလၤာ၊မိန္းမကအဂၤါ၊ဆိုပါေတာ႕ဒီႏွစ္ေယာက္ကိုတြက္စစ္ႀကည္႕မယ္ဆိုရင္
၂-ေယာက်ၤား
၃-မိန္းမ
...

၃ ေျမွာက္
...
၁၅
...
၉)၁၅(၁

.....
၆ႀကြင္း
ေယာက်ၤားတနလၤာ၊မိန္းမအဂၤါတြက္စစ္ႀကည္႕ေတာ႕ေျခာက္ခုႀကြင္းတယ္။ေဟာကိန္းအရေတာ႕မိန္းမကအရင္
ေသမယ္လို႕ဆိုထားပါတယ္။
................................................................................................................
................................................................................................................

အိမ္ေထာင္ဖက္အေဟာ

တြက္နည္းကေတာ႕သတို႕သားနဲ႕သတို႕သမီးရဲနံႏွစ္ပါးကိုတည္၊ငါးခုနဲ႕ေျမွာက္၊ခုႏွစ္နဲ႕စား

တစ္ခုႀကြင္းကစီးပြားဥစာရွာေဖြစုေစာင္းလို႕မရ။ႀကံသမွ်ေတြလြဲျပီးမြဲေတလို႕သာေနပါတယ္။

ႏွစ္ခုႀကြင္းရင္ပစညး္ရေရးမွာလံုးလစိုက္ထုတ္ပင္းပန္းႀကီးစြာမလုပ္မကိုင္ရပဲလြယ္ကူစြာရရိွတက္ျပီးႀကြယ္၀ခ်မ္း
သာတက္ပါတယ္။

သံုးခုႀကြင္းရင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီးလူ႕ေအာက္ကသာက်ိဳးႏြံစြာေနရတက္ပါတယ္။

ေလးခုႀကြင္းရင္နာမည္၊ဘုန္းတန္ခိုး၊သတင္းေက်ာ္ေဇာထင္ရွားတက္ပါတယ္။

ငါးခုႀကြင္းရင္ ဆင္၊ျမင္း၊ကၽြဲ၊ႏြား၊စပါး၊ေရႊ၊ေငြ၊အေထြေထြျပည္႕စံုျပီးခ်မ္းသာႀကြယ္၀တက္ပါတယ္။

ေျခာက္ခုႀကြင္းရင္ အေမြရလို႕ျဖစ္ေစ၊ထီေပါက္လို႕ျဖစ္ေစ၊စုေစာင္းျပီးဥစာပစည္းမ်ားရရိွကာသူေဌးဘြဲ႕ရကာ
ခ်မ္းသာႀကြယ္၀တက္ပါတယ္။

သူညႀကြင္းရင္ဒီဘ၀မွာပူပင္ေသာက ဒုကၡ၊ေဒါမနသေတြနဲ႕သာအခ်ိန္ုကုန္ဆံုးသြားတက္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္အေဟာတြက္နည္းကမခက္ပါဘူး။လြယ္လြယ္ေလးပါပဲ။
ႀကာသာပေတးသတို႕သားနဲ႕ဗုဒၶဟူးသတို႕သမီးဆိုႀကပါစို႕။သူတို႕ႏွစ္ဦးရဲအိမ္ေထာင္ဖက္အေဟာကိုတြက္
ႀကည္႕ရင္

၅-ႀကာသာပေတး
ေပါင္း ၄-ဗုဒၶဟူး
.........

အေျမွာက္ ၅
၇)၄၅(၆
၄၂
..........
၃ ခုႀကြင္း
သံုးခုႀကြင္းဆိုေတာ႕သိပ္မေကာင္းဘူး။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတက္တယ္။လူ႕ေအာက္မွာပဲက်ိဳးႏြံစြာေနရတက္တယ္လို႕
အေဟာထြက္ပါတယ္။
........................................................
ကဲသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႕လဲတြက္စစ္ႀကည္႕ႀကအံုးေရွာင္သင္႕တာေရွာင္ေပါ႕ဗ်ာ.....
ကဲကၽြန္ေတာ္တို႕လဲခဏတာအနားယူပါအံုးမယ္။ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးကိုႀကြျမန္းရမွာမလို႕သိမ္းစရာရိွတာသိမ္း
ယူစရာရိွတာယူ၊ေကာင္မေလးေခ်ာေခ်ာေလးေတြပါဆယ္ထုတ္..အဲ...မွားလို႕....
ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေရႊျပည္ျမန္မာကိုေရာက္မွထပ္မံေတြ႕ဆံုႀကတာေပါ႕ဗ်ာ။....

ေဒါင္းမင္း

Saturday, May 16, 2009

အေၿဖမဲ႔ဘ၀ပုစၦာ

ဘ၀.....
ဘ၀ရဲ႕ၿပီးၿပည္႔စံုၿခင္းအဓိပၸာယ္ ဘာကိုရည္ညႊန္းေနခဲ႔လဲ
ငါ တကယ္ကိုေတြးသိနားမလည္ႏိုင္ခဲ႔။
လူေတြရဲ႕ ထင္ၿမင္သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားစြာေတြထဲ
ငါ...ေဖြရွာသိရွိေနခဲ႔တာက
ဘ၀ဟာ ငါတို႔ေတြးထင္ထားတာထက္ပိုလို႔ရွဳပ္ေထြးေန
ဘာတစ္ခုမွ်မသိခဲ႔သူကအရာရာကိုသံသယပြားေနတတ္ခဲ႔လို႔
ပဋိပကၡမ်ားစြာကိုၿဖစ္ေပၚေစခဲ႔
အရာရာကိုသိေနခဲ႔သူက်ၿပန္ေတာ႔
ၿပံဳးရံုသာၿပံဳးေနတတ္ခဲ႔ၿပန္
ဘ၀ဟာတကယ္ပဲဒီလိုသမက်ေနခဲ႔ၿပီလား
ငါ....တကယ္ကိုနားမလည္ႏိုင္ခဲ႔ေတာ႔........
ၾကံဳဆံုၿဖတ္သန္းလာရခဲ႔ၿပီးတဲ႔ငါ႔သက္တမ္းေတြထဲ
ငါေတြ႔ရွိခဲ႔ၿပန္တာက
လိုအပ္မွဳကဒုကၡကိုၿဖစ္တည္ေစလို႔
လိုခ်င္ေတာင္႔တေနရမွဳကဒုကၡအားလံုးရဲ႕အရင္းၿမစ္ၿဖစ္လို႔ေနၿပန္
ဘ၀ဟာတကယ္ပဲရီေမာေနၿခင္းၿဖင္႔
ငိုေၾကြးရၿခင္းတစ္ခုေပၚဖံုးကြယ္လႊာခ်ထားခဲ႔တာလား
ေနထိုင္မွဳသက္တမ္းရင္႔ေရာ္လာခဲ႔တာနဲ႔အမွ်
ဘ၀ေနနည္းတစ္ခုကို မွန္ကန္စြာေဖြရွာႏိုင္ခဲ႔ၿပီလား
က်င္လည္ေနဆဲဒီသက္တမ္းထဲမွာ
အမွန္ကန္ဆံုးလို႔ ငါေတြ႔ရွိထားတာက
ရင္႔က်က္လာခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္ကာလေတြနဲ႔အတူ
အမွားအယြင္းမ်ားစြာကို ဟန္ေဆာင္ဖံုးလႊာထားတာၿဖစ္လို႔ေနခဲ႔ၿပန္
ဒါဟာ...ဘ၀ရဲ႕ ေဖာက္ၿပန္တတ္မွဳ ဓမၼာတာတစ္ခုေပပဲလား
ငါ....တကယ္ကိုမေတြးတတ္ႏိုင္ခဲ႔ေတာ႔....
ေၿပာင္းလဲတတ္ၿခင္းက သစၥာရွိစြာလည္ပတ္ေနဆဲ
ေရြ႔လ်ားေနဆဲအရာမ်ားစြာထဲမွာ
ေရြးခ်ယ္မွဳမဲ႔ဘ၀တစ္ခုက
အေၿဖမဲ႔ ယႏၱားရားထဲမွာ ေယာင္နစြာ က်င္လည္ လွည္႔ပတ္
လိုက္ပါလို႔ေနရဆဲ....။
******************
ေရးသားသူ
ယဥ္ေက်းငယ္

Tuesday, May 12, 2009

အပ်ိဳႏွင္႕ညားမလား၊အအိုနဲ႕ညားမလားစမ္းႀကည္႕ႀကရေအာင္

ကဲ..စလိုက္ႀကရေအာင္...ဒီလို..သူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္းတို႕ေရ..အဲသူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္းတို႕ဆိုတာေယာက်ၤား
ေလးသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ေယာက်ၤားေလးေတြခ်စ္သူရည္းစားထားႀကမယ္ဗ်ာ..ေနာက္
တစ္ဆင္႕..မိန္းမယူႀကမယ္ဗ်ာ..ကဲ..မိန္းမယူမယ္ဆိုရင္အားလံုးကအပ်ိဳစစ္စစ္ပဲလိုခ်င္ႀကတာပဲ..ဟုတ္တယ္
ေနာ္..ကၽြန္ေတာ္လဲထို႕အတူပဲ..မိန္းမယူမွေတာ႕အပ်ိဳပဲလိုခ်င္တာပဲေလ..သူငယ္ခ်င္းတို႕ရဲ႕လက္ထက္မယ္႕
ခ်စ္သူမိန္းကေလးဟာအပ်ိဳျဖစ္မလား၊မပ်ိဳဘူးလားဆိုတာသိတဲ႕နည္းတစ္နည္းရိွတယ္။မွန္တယ္လို႕ေျပာႀက
တယ္။သခ်ၤာအေပါင္းအႏုတ္၊အေျမွာက္၊အစား၊တက္ရင္ရျပီခင္ဗ်။ အဲဒီတြက္ကိန္းေတြကိုေရွးပညာရိွႀကီးေတြ
ကေအာက္ပါအတိုင္းလကၤာဖြဲ႕ေပးထားခဲ႕ပါတယ္။

မူလကိုတည္ေဆာက္၍ေလးေျမာက္ကာပံုေသေသ၊စားသတၱေပ၊ဧက္သာေနကညာေပမလြဲ၊။က်ားႀကြက္ကယ္
ပဥာႏွင္႕တစ္လင္ကြာႏွစ္လင္က်တို႕ညားရစျမဲ။ျခေသၤ႕နံဆင္မင္းႏွင္႕အႀကြင္းျမင္ျပန္လွ်င္မ်ိဳးျမတ္သန္႕စင္၊သုည
ျမင္ဆံပင္ျဖဴႀကားသက္ႀကီးရြယ္ပ်ိဳတဲ႕အမယ္အိုမ်ိဳမလိုခ်စ္ရတယ္မွတ္ႀကမမွား။

အဓိပါယ္ကေတာ႕မိမိတို႕ေမြးဖြားတဲ႕မူလေမြးသကၠရာဇ္(အဂၤလိပ္ႏွစ္)ကိုတည္ပါ။(၄)နဲ႕ပံုေသေျမွာက္ပါ။

ေျမွာက္ရလဒ္ကို (၇)ျဖင္႕စားပါ။

(၁)(၆)ႀကြင္းလွ်င္အပ်ိဳကညာအစစ္ကိုရပါမည္။

(၂)(၅)ႀကြင္းလွ်င္တစ္လင္ကြာ၊ႏွစ္လင္ကြာ(သို႕)မုဆိုးမႏွင္႕ညားတက္သည္။

(၃)(၄)ႀကြင္းလွ်င္အမ်ိဳးျမတ္ေသာမိန္းမကိုရမည္။

(၀)ႀကြင္းလွ်င္ဆံပင္ျဖဴႀကားေသာမိန္းမႀကီးကိုရတက္သည္။

ကဲသူငယ္ခ်င္းတို႕ဘာႀကြင္းက်လဲ။ဟဲဟဲကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕(၁)ႀကြင္းေတာ႕အပ်ိဳစစ္စစ္ကိုရမယ္တဲ႕။အဟဲ။
ကဲနားက်အံုးစို႕........။
ေဒါင္းမင္း။