ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Wednesday, June 19, 2013

ျပန္လာျပီ

ျမန္မာျပည္ေရာက္ေနတာနဲ႕.ေငြထပ္မျဖည့္ႏိုင္ေတာ့ေဒါ့ကြန္းပ်က္သြားတယ္။
အခုဘေလာ့စေပါ့နဲ႕ပဲျပန္၀င္ပါေတာ့မယ္....မိတ္ေဆြအေပါင္းကိုသတိရလ်က္ပါ။
အားလံုးကိုခင္မင္ေလးစားလ်က္
ေဒါင္းမင္း