ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Sunday, October 20, 2013

ဂ်န္ဂ်စ္ခန္ဇာတ္လမ္းတြဲလိုခ်င္ေသာမိတ္ေဆြအတြက္

ဂ်န္ဂ်စ္ခန္ဇတ္လမ္းတြဲကိုေတာင္းဆိုေနတဲ့မိတ္ေဆြအတြက္
ယူက်ဴ႕လင့္တစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

http://www.youtube.com/watch?v=r7G5u5E8qoU

ဒီလင့္အတိုင္းႀကည့္ပါဗ်ာ..အပိုင္းကေတာ့မ်ားပါတယ္။
ဂ်န္ဂ်စ္ခန္မေမြးခင္ကစျပီးေသဆံုးတဲ့အခ်ိန္ထိ၇ိုက္ကူးထားေသာ
ဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

No comments:

Post a Comment

ယခုလိုခင္မင္မႈနဲ႔ အမွတ္တရ ေရးေပးသြားတဲ႔ အတြက္ေက်းဇူးပါဗ်ာ။