ယခုလိုလာလည္တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
တမႈန္႕ေျမလႊာ၊ တစ္လႊာပန္းေျခာက္၊တေပါက္ေရစက္၊ငါတုိ႔လက္မွရန္သူရလွ်င္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းရုိင္းေတာ့မည္။

Monday, February 2, 2009

အေျဖမရိွတဲ႕ပုစၦာ

အရံွုးေပးသူကိုအႏုိင္ယူျပတာ
အစစ္အမွန္ေအာင္ျမင္မွုတဲ႕လား။

ခြင္႕လႊတ္နားလည္သူကို
နားမလည္ခြင္႕မလႊတ္စြန္႕ပစ္ရဲတာ
အမွန္တရားရဲ႕တုန္႕ျပန္မွုတဲ႕လား။

အျဖဴဆိုအနက္
အေမွာင္ဆိုအလင္း
ဆန္႕က်င္ဘက္ေတြ
လက္ကိုင္ထားတဲ႕
“မင္း”ကိုခ်စ္ရတာ
အေျဖမရိွတဲ႕ပုစၦာ

တခုပါလား...........ရယ္။ ။
...............................................................................
တင္ျပသူ--ပန္ဒိုရာ(ထီလာ)

No comments:

Post a Comment

ယခုလိုခင္မင္မႈနဲ႔ အမွတ္တရ ေရးေပးသြားတဲ႔ အတြက္ေက်းဇူးပါဗ်ာ။